EMDR

Een effectieve methode voor trauma verwerking

EMDR

Wat is emdr?

Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) is een veelgebruikte behandelmethode in de psychologie. EMDR wordt voornamelijk toegepast bij klachten als gevolg van trauma of PTSS.

Tijdens de EMDR behandeling stel ik je een aantal vragen. Je denkt hierdoor terug aan de nare gebeurtenis waardoor een trauma is ontstaan en ik verzamel informatie over de gebeurtenis.

Daarna start het verwerkingsproces. Ik vraag je opnieuw aan de gebeurtenis te denken. Ondertussen gebruik ik nu een afleidende stimulans: Ik beweeg voor jouw ogen mijn vingers of aanwijsstokje heen en weer. Deze beweging volg je met je ogen, terwijl je aan de herinnering denkt. De afleiding kan ook worden gegeven door het laten horen van geluiden of het geven van aanrakingen op de knieën.

Doordat je werkgeheugen veel tegelijkertijd moet verwerken, vervaagt het beeld aan je herinnering. Hij gaat niet helemaal weg, maar de emotionele lading die op de herinnering rust, neemt af. 

Het gevolg is dat je weer beter terug kunt denken aan bepaalde situaties, zonder daarbij angst of paniek te ervaren. Je wordt niet meer overmand door emoties op het moment dat iets of iemand je aan de gebeurtenis doet herinneren. De herbelevingen worden minder en ook je vermijdingsgedrag neemt hierdoor af.

Wanneer EMDR?

Wat gebeurt er met je na een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis?
Kan jij de gebeurtenis goed verwerken of loop je hierin vast?

Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan. Je realiseert je wellicht niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten. EMDR is dan een eerste-keus behandeling om je van deze klachten af te helpen.

Verschillende schokkende gebeurtenissen kunnen leiden tot verwerkingsproblemen

EMDR is o.a. toepasbaar bij...

✔️  Ongeval of verwonding

✔️  Ernstige ziekte

✔️  Overval

✔️  Mishandeling of getuige zijn van mishandeling/geweld (seksueel)misbruik

✔️  Brand

✔️  Natuurramp

✔️  Oorlogssituatie

✔️  Natuurramp

✔️  Verlies ervaringen (verlies van baan, geliefde, autonomie)

Je kunt verschillende klachten hebben na het meemaken van een schokkende gebeurtenis.

Heb jij klachten zoals...

✔️  Nare herinneringen aan de gebeurtenis

✔️  Herbelevingen van een nare gebeurtenis 

✔️  Schaamte

✔️   Schuldgevoel

✔️   Negatief zlefbeeld

✔️  Sneller geïrriteerd

✔️  Slaapproblemen

✔️  Concentratieproblemen

✔️  Gevoel van somberheid

✔️  Angst, paniek, onrust en je zorgen maken

✔️  Onverklaarbare lichamelijke klachten

✔️  Verhoogde alertheid/waakzaamheid

✔️  Opgejaagd gevoel, stress

Is EMDR voor iedereen geschikt?

EMDR therapie kan zowel bij kinderen als (jong)volwassenen toegepast worden. Voordat EMDR therapie ingezet wordt, zal er eerst uitvoerig aandacht worden besteed aan zowel oorzaak als achtergrond van de klachten. Daarnaast zal de behandelaar een inschatting maken aan de hand van een aantal individuele kenmerken, zoals de persoonlijke draagkracht en de moeite die de cliënt van de problematiek ervaart. Op basis daarvan blijkt dat een behandeling met EMDR als therapievorm kan worden ingezet.

Scroll naar boven